Terug naar overzicht

Case:

Grip op een portfolio van complex gesubsidieerde projecten

Projectcontroller

Uitdaging

Binnen de TU Eindhoven lopen er gemiddeld duizenden onderzoeksprojecten met verschillende financieringsvormen, denk hierbij aan subsidieregelingen en andere financieringsvormen. Door het steeds complexer worden het financieringslandschap nam de werkdruk steeds verder toe. Om een duurzaam oplossing te organiseren moet er niet alleen op functie niveau wijzigingen aangebracht worden maar ook op systeemniveau. Om het team te ontlasten is er gekozen om binnen het Projectcontrol team een tijdelijke medewerker toe te voegen. Deze heeft actief een bijdrage geleverd in de transitie naar nieuwe systemen en ondersteund in een nieuwe werkwijze.

Oplossing

Wouter is na een uitgebreide intake beschikbaar gemaakt voor deze opdracht. In deze opdracht was hij verantwoordelijk voor het financiële beheer van ongeveer 60 onderzoeksprojecten. Hij hield zich bezig met het controleren van begrotingen, volledig uitdiepen van de subsidiestromen, opbrengsten/kosten forecast zowel op projectniveau als op opleidingsgroep niveau. Wouter heeft de complexe materie van de TU Eindhoven snel tot zich genomen en heeft hierdoor een goede invulling kunnen geven binnen het projectcontrol team. Door zijn frisse en analytische blik heeft bij kunnen dragen aan de transitie waar het F&C team door heen ging. Wouter heeft zich op persoonlijk ook verder kunnen ontwikkelen met deze opdracht. Dit project heeft voor beide partijen tot een mooie groei geleid.

 

naar boven
chevron-up