Terug naar overzicht

Case:

De eerste RPA-stappen bij Radar

In opdracht van de directie van Radar

Het doel

Onze klant Radar was geïnteresseerd in Robotic Process Automation (RPA) om interne processen te verbeteren en zo ook een antwoord te hebben op de krappe arbeidsmarkt. Want door de workload te delen met ‘robots’ kunnen medewerkers meer focussen op de kern van hun job. Dat wil ook zeggen dat er geen extra talent aangenomen moet worden en een lange en moeilijke zoektocht op de arbeidsmarkt uitgespaard blijft.

Na gesprekken met diverse partijen koos Radar voor een samenwerking met Sparke & Keane. Waarom? Wij boden aan om de interesse te vertalen in een aantal concrete vragen die we samen met de eindgebruikers gaan beantwoorden. Goed voor het begrip en het draagvlak op de werkvloer: de plek waar de daadwerkelijke transitie gaat plaatsvinden. Pas daarna volgt het besluit of Radar daadwerkelijk RPA gaat toepassen. Stap voor stap dus!

Oplossing

Of RPA de beste oplossing voor Radar is wordt beantwoord aan de hand van de volgende vragen:

  • Is RPA de oplossing om processen zodanig te verbeteren dat balast verdwijnt uit de werkzaamheden van medewerkers?
  • Is het een financieel zinvolle en duurzame investering?

Indien de bovenstaande vragen positief worden beantwoord:

  • Welke RPA-tool is het meest geschikt?
  • Hoe ziet het ondersteunende landschap (applicatiebeheer, kerngebruikers, externe ondersteuning) eruit?
  • Wat zijn de belangrijkste organisatorische implicaties een RPA-implementatieproject en hoe gaat Radar daarmee om?
  • Hoe ziet de risico-matrix eruit en hoe worden de risico's gemitigeerd?

Met deze missie is onze senior expert aan de slag gegaan met 15 medewerkers van Radar. Met een tijdsbeslag van zo'n 3 werkdagen per medewerker zijn Lean workshops en werksessie gehouden. Hierin werd spelenderwijs de werking van RPA helder en zijn meteen de meest geschikte processen voor robotisering blootgelegd èn meteen ook welke niet. Tijdens de werksessies zijn een aantal "quick-win-robots" gebouwd. Het enthousiasme en draagvlak groeide per sessie.

Het resultaat

Onder begeleiding van onze senior expert hebben de medewerkers de vragen van het management kunnen beantwoorden. Vervolgens hebben het management en de medewerkers geconcludeerd dat er twee vervolgstappen worden gezet:

  1. De lijst van gewenste robots worden onder leiding van de medewerkers en met hulp van Sparke & Keane gebouwd en de beheersingsorganisatie wordt ingericht.
  2. Het enthousiasme voor procesverbeteringen wordt ondersteund door een groot deel van de medewerkers op Lean Green Belt niveau te trainen door Sparke & Keane waardoor de scope van verbeteringen breder wordt.

Een mooi voorbeeld hoe onze stap voor stap aanpak en betrokkenheid van jouw medewerkers leidt tot draagvlak en daarmee een duurzame en doeltreffende versnelling.

Reacties

“Het is enorm prettig om op deze manier kennis te maken met de wereld van RPA. Voor een kleine investering krijg je een goed beeld van wat er wel en niet kan en wat de impact van een implementatie is. Tegelijkertijd neem je de organisatie vanaf het begin mee in het verander proces. Of zoals een teamlid zei: "Fijn, nu hoef ik niet als een speurhond alle details zelf op te sporen.”

Stichting Radar
Vivienne van Seggelen (CFO)

“Wil je bedrijfsprocessen automatiseren, dan is er meteen in vliegen vaak niet de beste manier. Je zou zomaar kunnen eindigen met een gigantisch project dat je veel stress bezorgt en geld kost, maar niets oplevert. Dankzij de stap voor stap benadering wist Radar goed wat RPA-implementatie zou opleveren of net niet, hoe groot de investering zou worden en wat de mogelijkheden — en addertjes — van deze krachtige technologie zijn. We hebben hen door de bomen het bos laten zien en de wereld van RPA helder gemaakt voor hen. Dat doen we nu eenmaal graag en goed.”

Stichting Radar
Senior Consultant Sparke & Keane
naar boven
chevron-up