Disclaimer

De informatie op onze websites is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. We kunnen echter niet garanderen dat alle op of via onze websites aangeboden informatie altijd juist, volledig en actueel is. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Sparke & Keane en haar business units aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van onze websites en de daarop verstrekte informatie.

Sparke & Keane aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Sparke & Keane zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar een website van Sparke & Keane.

Sparke & Keane stelt alles in het werk om onze websites goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Desondanks kan Sparke & Keane niet garanderen dat de website ononderbroken toegankelijk is of naar behoren functioneert. We vragen uw begrip hiervoor en willen u erop wijzen dat Sparke & Keane geen aansprakelijkheid aanvaardt voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van onze

Bij eventuele geschillen gerelateerd aan onze websites is het Nederlands recht van toepassing. Aan onze websites gerelateerde geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Amsterdam.

Sparke & Keane behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment, naar eigen inzicht en zonder enige kennisgeving de inhoud van haar websites en van deze disclaimer te wijzigen.