Terug naar overzicht

Case:

Project Management begeleiding o.a. bij Philips, Solarge, Radar, Sociaal Domein en SVOPL

Met projectmatiger werken en de focus op teambuilding, concrete resultaten bereiken

Uitdaging

Soms sta je als organisatie op een kruispunt waarbij er iets structureel anders moet. Of het nou; de transitie van een R&D naar een productieorganisatie is (Solarge), het maken van concrete plannen en programma’s om de corona taalachterstanden weg te werken (SVOPL), het opnieuw in leven blazen van een samenwerkingsverband met 7 verschillende gemeentes (MGR), moeten er keuzes worden gemaakt binnen complexe prioriteringstrajecten, de integratie van twee teams uit verschillende landen en culturen (Phillips), of het investeren in (cross functioneel) projectmatig werken na een roerige tijd (Stichting Radar) is.

Oplossing

Het kenmerk van al deze trajecten is dan we gezamenlijk zoeken naar een Win-Win situatie in een maatwerk traject. Door de opbouw van elke traject staat teambuilding centraal, voelen medewerkers zich echt gewaardeerd (mede omdat er ook echt in ze geïnvesteerd wordt), leren wij ze projectmatiger werken met Lean & Agile technieken en worden er aantoonbaar resultaten geboekt.

Zo was het bij de totstandkoming van het uitvoeringsplan voor de MGR een enorme uitdaging om tot een gezamenlijk doel te komen in afstemming met gemeenten en de MGR zelf. Waar gaan we de komende jaren aan werken? Op basis van welke ambitie/toekomstbeeld doen we dat? Vanuit S&K is een trajectvoorstel gedaan, waarbij in korte tijd een flinke stap gemaakt is in het formuleren van de ambitie en een verkenning gedaan is in de belangrijkste ontwikkelgebieden voor de komende drie jaar. Door de opbouw van het traject werden al de verschillende stakeholders steeds meer een team waardoor de betrokkenheid van de verdere uitwerking groot was. Dat resulteerde uiteindelijk in een breed gedragen, concreet uitvoeringsplan waarbij het zonder aanpassingen door de verschillende bestuurlijke colleges aangenomen is .

Een ander concreet voorbeeld is een aantal middelbare scholen binnen SVOPL, waarbij een LEAN Greenbelt traject gebruikt wordt om hun programma managers te ondersteunen in het maken en uitvoeren van gedragen plannen om de taalachterstanden, opgelopen in corona tijd, weg te werken. Juist onderwijs professionals willen zoveel mogelijk voor de klas staan, en omdat de tijd daarbuiten schaars is wordt er in dit traject extra veel rekening mee gehouden. Ook hier investeren we in de Win-Win, van het behalen van relevante (Lean) diploma’s, werken aan teambuilding en concrete resultaten doordat iedereen zijn project succesvol kan afronden.

Zo zijn er nog veel andere voorbeelden te noemen, van het projectmatiger werken bij stichting Radar, de integratie van twee verschillende finance teams (Phillips), de transitie van R&D naar productie bij Solarge tot aan een traject om samen tot de juiste prioriteiten te komen (WonenBreburg) waarbij een eigen medewerker zijn Lean Black Belt diploma behaalt op het traject.

De sleutel van de oplossing zit elke keer bij het doen van een goede intake, het procesmatig aanpakken van de uitdaging en zoeken naar de Win-Win. Veel details van deze trajecten lenen zich niet voor website, maar lichten we je graag toe in een persoonlijk gesprek!

naar boven
chevron-up