sparke-&-keane_shoes.webp

De eerste stap

In eerste instantie is Power BI verbonden met de SQL-server en, om de rapporten in de online omgeving dagelijks te kunnen verversen, is er ook gateway geïnstalleerd die op een veilige manier verbinding kan maken met de SQL-server en de Excel bestanden in de Cloud desktop.

Vervolgens hebben we het systeem weten te ontsluiten en een analyse gemaakt van de beschikbare tabellen. Vanuit hier zijn we, aan de hand van een vast traject, stap voor stap de cijfers gaan ontsluiten en verrijken. Na dat de actuals ontsloten waren, de manier van naar de cijfers kijken begrepen werd door de gebruikers, er meer grip was op de periodeafsluiting en standaard dashboards hiervoor klaar stonden is het rapport aangevuld met de forecast.

Inzicht creëren

Aangezien de prijzen bepaald worden aan de hand van de prijslijsten in het systeem, hebben we dit als standaard toegevoegd aan Power BI. Zodat de accountmanagers alleen maar de volumes en kortingspercentages hoeven toe te voegen voor de forecast. Deze gegevens worden direct in exact neergezet om zo de basis zuiver te houden. Aangezien de kostprijs per artikel ook in het artikelbestand wordt bijgewerkt kan men ook de voorspelde marges bepalen zien. Extra relevant in deze tijd, en gezien de koppeling hiervoor real-time is (dag dagelijkse update) weet iedereen precies waar ze aan toe zijn, van inzichten in de cijfers in het nu, tot druk op de prijzen in de toekomst.

Daarnaast heeft de P&C cyclus voor Marketing & Sales een prominente plek gekregen in de organisatie. Vanuit Sparke & Keane ondersteunen wij deze sessies periodiek (een CFO voor een dag), waarbij niet alleen wordt gekeken naar de resultaten uit het verleden, maar ook de forecast en de daarbij behorende acties goed doorgesproken worden.