sparke-&-keane_batman.webp

Datalandschap

Het ging pas pijn doen toen de financiële afdeling aan de slag wilde met Power BI. Er ontstonden veel vragen en de informatiebehoefte was groot. Omdat delen van de dataopslag en datacalculatie bij een externe partij was belegd, was het complex om de inrichting duurzamer in te richten en te onderhouden. Laat staan te op te schalen. Kortom: Daelzicht wilde een beheersbaar datalandschap met daaroverheen een Power BI dashboard.

Applicatielandschap

Allereerst is er kritisch gekeken naar het complexe applicatielandschap. En met de nodige durf zijn er keuzes gemaakt en applicaties overboord gezet. De afdeling IT van Daelzicht speelde hierbij een belangrijke rol onder leiding van Sparke & Keane consultant Jelle Diks.

Vervolgens is er gekozen om de gehele datacalculatie en datavisualisatie te bouwen in Power BI. Jelle's kennis van SQL en Power Automate speelde hierbij een belangrijke rol. We hebben medewerkers van de organisatie met onze Power BI trainingen opgeleid in deze tool, zodat ze zelf met hun data aan de slag kunnen. Want we maken moeilijke dingen graag makkelijk.

De juiste keuze maken

Door het aantal applicaties te verminderen, is het datalandschap van Daelzicht veel overzichtelijker en beheersbaar geworden. Nu konden de juiste Power BI visualisaties worden gebouwd en heeft Daelzicht de inzichten die ze nodig hebben om hun waardevolle dienst goed te kunnen managen.