sparke-&-keane_scissor.webp

Maatwerk in Project Management

Bij Sparke & Keane weten we: een aanpak zonder draagvlak is als een boot op het droge. Zonder draagvlak kom je nergens. Daarom richten we ons altijd op het gezamenlijk zoeken naar een win-winsituatie, in een maatwerktraject. Zo was het bij de MGR een enorme uitdaging om tot een gezamenlijk doel te komen, in overeenstemming met de betrokken gemeenten. Kortom, formuleren waar we de komende jaren aan gaan werken, op basis van welke ambitie en met welk toekomstbeeld. In een trajectvoorstel maakten we een flinke stap in het formuleren van die ambitie en verkenden we de belangrijkste ontwikkelgebieden voor de komende drie jaar. De verschillende stakeholders namen we hierin direct mee, waardoor zij een steeds sterker en steeds intensiever betrokken team vormden. Een win, die weer zorgde voor een grotere win: een breed gedragen, concreet uitvoeringsplan dat zonder aanpassingen door de verschillende bestuurlijke colleges aangenomen is.

De juiste Lean-diploma’s

Door de opbouw van elk traject staat teambuilding altijd centraal, voelen medewerkers zich echt gewaardeerd (mede omdat er ook echt in ze geïnvesteerd wordt), leren wij ze projectmatiger werken met Lean & Agile technieken en boeken we aantoonbaar resultaat. Een concreet voorbeeld hiervan is het Lean Greenbelt-traject dat we gebruiken om de program managers van klanten te ondersteunen.

Dit gebeurde bijvoorbeeld op een aantal middelbare scholen binnen SVOPL, met als doel het maken en uitvoeren van gedragen plannen om taalachterstanden, opgelopen in coronatijd, weg te werken. Omdat onderwijsprofessionals natuurlijk zoveel mogelijk voor de klas willen staan, hielden we daar in het traject rekening mee. Zo investeren we in teambuilding, het behalen van relevante (Lean) diploma’s en zorgen we ervoor dat iedereen zijn project succesvol kan afronden.

Win-win

Zo kunnen we nog een aantal voorbeelden noemen van projecten waar niet alleen wij, maar ook onze klanten trots op zijn, van projectmatiger werken tot bedrijfstransitie en van integratie tot een traject waarbij een eigen medewerker onderweg zijn Lean Black Belt diploma behaalt. Wij geloven dat je een goede oplossing alleen maar vindt door het doen van een goede intake, waarbij we met oprechte aandacht luisteren en op basis daarvan kijken naar wat er écht nodig is. En daarna? Doen! En wel met een sterke, stap-voor-stap aanpak, waarbij we altijd blijven gaan voor de Win-Win.

Ben jij benieuwd naar meer details van deze trajecten, of ben je zelf op zoek naar zo’n slimme maatwerkoplossing? We vertellen je er graag alles over in een persoonlijk gesprek!